STICHTING SHANTYFESTIVAL ROTTERDAM

 
       
       

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

       
       
 

Omschrijving

Activa

Passiva

 

ING betaalrekening

2.333,68

 
 

ING spaarrekening

11.000,00

 
 

Eigen vermogen

 

9.360,68

 

Voorraden

527,00

 
 

Vooruitontvangen inzake sponsoring 2016

2.000,00

       
 

Reservering buitenlandse koren 2016

 

2.500,00

       
   

13.860,68

13.860,68

 

 

     
       

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

     
       
 

Lasten

Baten

 
       
       
       
       

Omzet shanty-activiteiten

     

Sponsoren

 

27.828,85

 

Verkoop T-shirts

 

150,00

 

Opbrengst patatwagen en toiletvoorziening

 

1.250,00

 
       

Omzet shanty-activiteiten

 

29.228,85

 
       

Horeca-omzet

     

Inkopen catering

   -4.851,06  

Opbrengst consumptiebonnen

Netto opbrengst snackverkopen

16.007,00

1.727,75

 

Resultaat Horeca

 

12.883,69

 
       
       

Lokatiekosten vast

 13.990,80

   
       
       

Lokatiekosten variabel

   2.394,87

   
       

Artistieke kosten

   15.704,33  

   
       

Overige kosten

  6.716,16

   
       

Saldo voordelig resultaat

3.306,38

   
       
 

42.112,54

42.112,54

 
TOP