13e INTERNATIONAAL SHANTYFESTIVAL ROTTERDAM

13e INTERNATIONAAL SHANTYFESTIVAL ROTTERDAM

4 t/m 6 september

2015

PRACHTIG UITGEDOSTE KOREN

PRACHTIG UITGEDOSTE KOREN

Tijdens het grootste shantyfestival van Nederland

Tijdens het grootste shantyfestival van Nederland
GROEPEN UIT BINNEN-, EN BUITENLAND

GROEPEN UIT BINNEN-, EN BUITENLAND

ENTHOUSIASME

ENTHOUSIASME

BIJ DE DEELNEMERS

BIJ DE DEELNEMERS
EN ENTHOUSIASME

EN ENTHOUSIASME

BIJ HET PUBLIEK

EN DAT ALLEMAAL . . . . .

EN DAT ALLEMAAL . . . . .

ROND DE LEUVEHAVEN

ROND DE LEUVEHAVEN
En natuurlijk mogen we niet vergeten te vermelden

En natuurlijk mogen we niet vergeten te vermelden

IEDERE 3e ZONDAG VAN DE MAAND

HET SHANTYCAFE

It giet oan!

It giet oan! Een kreet waar heel schaatsminnend Nederland de komende maanden op zal wachten. Een nieuwe Elfstedentocht!

Het gaat door! Ook Jan J, van der Sluijs, als voorzitter van de Stichting Shantyfestival Rotterdam, sprak deze woorden onlangs tijdens de eerste bespreking voor het festival voor het komende jaar. Het is voor de eerste keer dat er in zo'n vroegtijdig stadium groen licht is gegeven voor het doorgaan van het Internationaal Shantyfestival Rotterdam. Dat er een behoefte leeft voor het festival is ieder jaar weer waarneembaar door de toestroom van het publiek. Maar of het daadwerkelijk te realiseren is hangt in grote mate af of het financieel haalbaar is.

Wederom heeft onze stichting een financiƫle toezegging van Rotterdam Festivals gekregen. Rotterdam Festivals stelt in haar toezegging dat het Internationale Shanty Festival een eigen plek heeft verworven als randprogramma in het weekend van de Wereldhavendagen. Tevens waardeert Rotterdam Festivals de inzet van de organisatie en handhaaft dan ook haar ondersteuning.

Daar zijn wij als stichting heel blij mee. Zeker gezien de toetsing en keuzes die door Rotterdam Festivals gemaakt moet worden binnen de beperkende kaders van de financiƫle mogelijkheden, en in competitie met andere aanvragen.

Wat betekent "Het gaat door" voor ons en natuurlijk voor u als ons publiek? In tegenstelling tot voorgaande jaren kunnen we nu al aan de slag. Shantykoren en (folk)groepen selecteren en uitnodigen. Deze website actualiseren met nieuwe informatie en het vroegtijdig plaatsen van onze sponsoren. En heel belangrijk..... in navolging van ons in 2014 gestarte project opnieuw de schooljeugd van Rotterdam interesseren en betrekken bij het Internationale Shantyfestival.

Natuurlijk zijn wij er financieel nog niet uit. Maar wij hebben er wel het volste vertrouwen in dat onze sponsoren ook voor 2015 welwillend tegenover dit geweldige en voor Rotterdam unieke festival zullen staan.

TOP